June 17, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ

1 min read

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ - ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ – ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ...

1 min read

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ -ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ -ਵੰਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ 1.  ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਤੀ 10.11.2022 ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਲਿੰਕ,...