July 13, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ

1 min read

ਉਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/11/5.-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਵਲੋਂ-ਬੁਲਾਏ-ਗਏ-ਗਾਇਕ-ਅਤੇ-ਕਵੀ.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ...

1 min read

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ -ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ -ਸਨਮਾਨਿਤ 24 ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ...

1 min read

74 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਿੰਕ : http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/11/4.-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਵੱਲੋਂ-ਵੱਖ-ਵੱਖ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਨੂੰ-ਦਿੱਤੀ-ਗਈ-ਮਾਲੀ-ਸਹਾਇਤਾ.pdf ------------------------------------------------------------------------------------- ਪੰਜਾਬ...

1 min read

ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ –ਕਰਵਾਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ: 1. ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ, 01.01.2017 ਤੋਂ...