June 17, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ

1 min read

ਪੰਜਾਬੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 10.08.2020 ਦੇ ਅੰਸ਼ ---------------------- ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ ਪਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ...

1 min read

ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 10.8.2020 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ----------- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੜੀ ਨੰ:ਮਿਤੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸੰਚਾਲਕਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ1.30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 01 ਦਸੰਬਰ...

1 min read

ਪੰਜਾਬੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 10.08.2020 ਦਾ ਅੰਸ਼ -------------------------------- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਅਨੁਦਾਨ...