February 25, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ-ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ -ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ

ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ –ਕਰਵਾਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ:

1. ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ, 01.01.2017 ਤੋਂ 0.30.06.2022 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਾਟਕਾਂ, ਨਾਟਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/11/3.-ਕਰਾਏ-ਨਾਟਕਾਂ-ਬਾਰੇ-ਜਾਣਕਾਰੀ.pdf

2. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/11/2.-ਵੱਖ-ਵੱਖ-ਅਕਾਡਮੀਆਂ-ਨੂੰ-ਮਿਲੀ-ਗ੍ਰਾਂਟ.pdf

——————————