July 22, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਦੂਜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਤਸਵ ਸੰਗਰੂਰ

ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ

ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਸਨਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕਾਈ

ਸਨਮਾਨ -ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ

ਦਰਸ਼ਕ

ਬੁਲਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ

ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ