March 31, 2023

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ। ਡਾ.ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਨਾਵਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ 23 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ -ਸੰਪਾਦਕ: ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ