Tuesday, January 28, 2020

ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ (Test identification parade)

ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ (Test identification parade) (Section 3 Evidence Act) ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ...

ਇਰਾਦਾ (ਧਾਰਾ 8 ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ)

ਇਰਾਦਾ (ਧਾਰਾ 8 ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ) ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ...

ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ (Dying declaration)

ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ (Dying declaration) (Section 32 Evidence Act) ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੇਸੋਯੋਗ ਸਬੂਤ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ 'ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ' ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ...

ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ (Proof of date of birth/age)

ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ (Proof of date of birth/age)  (Section 35 Evidence Act) ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ...

ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਵਾਹੀ /Circumstantial evidence

ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਵਾਹੀ (Circumstantial evidence) ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ...

ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ ਬਿਆਨ (Extra Judicial Confession)

ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ ਬਿਆਨ (Extra Judicial Confession) (Sections 25, 26 and 27 Evidence Act)  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ...

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ /Last...

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ (Last seen evidence) ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ...

ਵੱਜ-ਟੱਕਰ ਦੇ ਗਵਾਹ /Chance witness

ਵੱਜ-ਟੱਕਰ ਦੇ ਗਵਾਹ (Chance witness)  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ...