Tuesday, July 7, 2020

ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ (Cheating and forgery of documents)

ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ (Cheating and forgery of documents) (Sections 415, 463, 464 and 466 IPC) ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ...

ਬਲਾਤਕਾਰ (Rape)

                                               ...

ਪੰਜ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ(Five Important cases)

                             ਪੰਜ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ(Five Important cases) ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ...

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ /Voluntarily causing hurt

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮ (Voluntarily causing hurt) (Sections 319, 320, 324, 325, 326, 328 and 307 IPC) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸੱਟ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ           ਸਧਾਰਨ...

ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ/ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ /Rash and negligent driving

ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ/ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ (Rash and negligent driving)  (Sections 279, 337, 338 and 304-A IPC) ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ...

ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਲੁਕਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ /Constructive criminal liability

ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਲੁਕਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (Constructive criminal liability: common intention, common object and conspiracy) (Sections 34, 149 and 120-B IPC):-  ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ੁਰਮ ਆਪਣੇ...

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ /Last...

ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ (Last seen evidence) ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ...

ਵੱਜ-ਟੱਕਰ ਦੇ ਗਵਾਹ /Chance witness

ਵੱਜ-ਟੱਕਰ ਦੇ ਗਵਾਹ (Chance witness)  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ...

ਇਰਾਦਾ (ਧਾਰਾ 8 ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ)

ਇਰਾਦਾ (ਧਾਰਾ 8 ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ) ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ...

ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਵਾਹੀ /Circumstantial evidence

ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਵਾਹੀ (Circumstantial evidence) ਹੋਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ...