July 13, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

Canada Vist / ਕੇਨੈਡਾ ਫੇਰੀ 2018

1 min read

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਡਿੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀਜ ਕੈਨੇਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ’ਦੇ...