September 27, 2021

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

1 min read

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ  ਵਰਤਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ...

1 min read

                ਅਕਾਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੁਸਤਕ...