January 26, 2022

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾ’

‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾ’

ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ‘ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ

ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ।