November 30, 2022

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ -ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ -ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ -ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ -ਸਨਮਾਨਿਤ 24 ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਲਿੰਕ:

http://www.mittersainmeet.in/wp-content/uploads/2022/11/7.-ਸਨਮਾਨ-ਪ੍ਰਾਪਤ-ਕਰਨ-ਵਾਲੀਂ-ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ.pdf